31/07/2008

अशरीरिणी आदिशक्ति

अशरीरिणी आदिशक्ति
भीतिदायक भव्यहि
कोतिकोटीच्या विशाल दु:खात
तिचा थयथयाट कोंडून राहिलेला आहे।
त्यांचे सुसकार अग्नीची
कारंजी बनतील।
* * *
वडोदरा
सन १९६५
-------------
© Remigius de Souza।, All rights reserves।

No comments:

Post a Comment