31/07/2008

अशरीरिणी आदिशक्ति

अशरीरिणी आदिशक्ति
भीतिदायक भव्यहि
कोतिकोटीच्या विशाल दु:खात
तिचा थयथयाट कोंडून राहिलेला आहे।
त्यांचे सुसकार अग्नीची
कारंजी बनतील।
* * *
वडोदरा
सन १९६५
-------------
© Remigius de Souza।, All rights reserves।

28/07/2008

२८ ज्ञुलै१९८९: 28 July 1989


२८ जुलै १९८२८ जुलै १९८९ रोजीं रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि मुंबई येथे महापूर आला। त्याचा सर्वात जास्त फटका रांयगडला बसला। त्या पुरांत
एक गाव तर पाण्याखाली गेले।

श्री अरुण शिवकर आणि त्याच्या तरुण साथीदारानी कितीतरी लोकाना सहाय्य केले। आणि बेघर झालेल्या लोकाना आसरा देण्याची सोय केली। मुम्बईहून असंख्य लोकानी हरप्रकारे मदत केली।

पण जेव्हा त्याना पाच वारी साड्यांची मदत आली तेव्हा अरुणने साभारपूर्वक सुचवले की "आमच्या बाया नव वारी साड्या नसतात। शाक्य असल्यास द्याव्या। " तसेच तयार कपड्या ऐवजी कापड आणि शिलाईची मशीने दिली तर बायाना कामही मिळेल हे पण सुचवले। त्यामुळे देगणगीदर प्रसन्न झालेच पण बरोबरच त्यांच्या हे पण लक्षात आले की स्थानिक लोकांच्या गरजांची त्याना कल्पना पण नसते।

अरुण आणि देवळी गावाच्या लोकानी "साकव" नावाची सेवाभावी संस्था सुरु तर केलेली होतीच। ही संस्था पूर्णपणे स्थानिक लोकानी चालवलेली होती। अशा संस्था फार कमीच।© Remigius de Souza।, All rights reserves.

26/07/2008

माणूस चंद्रावर जातो: Man lands on the Moon

माणूस चंद्रावर जातो

पौर्णिमेच्या चंद्राने समुद्राला उधाण येत राहील का?
जन्माला येण्यापुर्वीच आरपारच्या ग्रहानी
भवितव्य लिहून ठेवले तेव्हा
एक जीव जन्माला आला

एक वेडी पावसात भिजत
रस्त्याच्या कडेला फाटक्या लक्ताराच्या
चिंध्या करण्यात मग्न आहे
तरी चंद्र आपला फिरतच आहे
स्वत:भोवती आणि पृथिवी भोवती
पृथिवी ही तशीच...

बडोदे
२६-७-६९


~~~~~
© Remigius de Souza। All Rights Reserved.

20/07/2008

पोरका : Orphan

पोरका : Orphan

तारकांच्या जगातून
आलेला निर्वासित
कब्रस्तान जागवतो
पोरका
उल्कापात उजळतो
अंधार
* * *
बडोदे
२-१०-१९६९

© Remigius de Souza., All rights reserves.

19/07/2008

पळस ( flame of the forest)

वैशाख
वैशाखाच्या मध्यान्ही
केसुड्याच्या पाकळयांचा
ऊल्लास
ऊजळीत राने डोंगर
* * *

केसुड़ा: पळस ( flame of the forest)


© Remigius de Souza., All rights reserves.

18/07/2008

धरतरी (The Land)धरतरी
धरतरी झाली माझे माता पिता गुरु.
--- रेमी डिसोजा

गुरु पौर्णिमा १८.७.२००८

~~~~

© Remigius de Souza., All rights reserves.

13/07/2008

Poetry is not an end in itself

Poetry is not an end in itself

Poetry, or, for that matter, any art
or any manmade artifact,
is not an end in itself.
House is where the home is.


© Remigius de Souza., All rights reserves.

07/07/2008

Surrender: समर्पण एक चकवा (Marathi Poem)


Surrender
Meera, in surrender

Consecrated,
You found Life.

Surrender –
One track,
One goal,
One mean,
One bond,
One end,
One liberation;

Surrender –
One personality,
One prop,
One power,
One end,
One Martyr;

Surrender –

An initiation,
A sect,
A favour,
A sacrifice;

Surrender –
One man,
One bed,
One sacrificial alter,
One gratifying pain;

Surrender –
One-way sweep of a swing,
That never returns.

Surrender –
An ember dying, buried
Under a thick layer of ashes;

Surrender –

A never-ending illusion.

(Meera, also called Meerabai, is a saint-poet of India. Meera, like Kabir and Tukaram, is rebellion and contented, and bestows joy and courage on people. Her sainthood is not ordained by any institutionalised religion.)
* * *
Remigius de Souza
11-05-2001
(Published on Poets India website


© Remigius de Souza., All rights reserves.


05/07/2008

Ancient script by Rhea (18 months young)


Ancient script by Rhea (18 months young)

We learn by imitation. We learn by exercise. We learn by discovery. We learn by trial and errors. We learn by example. We learn by failures...

Rhea has taught me lot of things; she has still lot many things to teach me.
~~~~~
© Remigius de Souza., All rights reserves.

04/07/2008

Rejoice! Its monsoon

Rejoice! Its monsoon

Rejoice! It’s monsoon now.
The dormant seeds germinate now
Through scorched earth
After a long wait.
It’s perhaps auspicious now
To sow and care some seeds
That comes from our kitchen waste
To allow them to regenerate
In a pinch of soil
In tumbler on a window sill
To be instrumental awhile
To clean some air polluted
Than by much talk-talk-talk,
To come out awhile
Of the world of virtual reality,
To join the invisible community
In the pinch of living soil awhile
To have some first hand contact
Consciously awhile
© Remigius de Souza., All rights reserves.

03/07/2008

Rhea

RHEA

A baby girl is born in the family, since
then I talk less and less to any adult.
It’s soothing indeed to talk to the infant.
No. No. It’s not a talk. It’s a dialogue
Sing song with sounds of water and wind,
birds and animals, and her brother’s acts.
It’s a dialogue with her constant responses
of Ahs! And Woos! And grunts and shakes
of hands and legs, with commas and stops
of toothless smiles: whole persona responds.
Here a language is taking shape in its most
ancient and elementary form. Ah Language,
the most powerful weapon Homo Sapiens ever
possess! Prays Remi, ‘Save the Delight’
~~~~~
Remigius de Souza
Mumbai
Date: 5–3–2004
© Remigius de Souza., All rights reserves.