26/06/2008

माझी कविता

गर्भार्लेली माती
आसुसलेले उच्छ्वास
माझी कविता
स्वप्नभूमी
* * *
चैतन्याचे कोम्भ
उतालेले नाद
माझी कविता
दाही दिशा
* * *
संकेताचे गळ्फ़ास
न सुटणारे
अंधाराची कविता माझी
गोठलेली उल्केच्या
पथ्थरात
* * *
रेमीजीयस

१५-५-१९८४

¬¬¬¬
© Remigius de Souza., All rights reserves.

No comments:

Post a Comment