10/09/2012

सृष्टी-स्तवन

रेमीचे सृष्टी-सूक्त 


सृष्टी-स्तवन  (कविता), रेमीजीयस डिसोजा, मुंबई 
 दुवा पहा : सृष्टीयोग 


© Remigius de Souza., All rights reserves.

No comments:

Post a Comment